Archive for the 'mysql' tag

Tips buat atasin LIMIT di subquery

Bagi yang sering otak-atik MySQL dan bermain-main...
Read more
Share

Mysql di ubuntu sangat lambat

Waktu install XAMPP di ubuntu server berasa...
Read more
Share

Menghapus query history pada mysql

Pada saat anda mengetik perintah SQL pada MySQL...
Read more
Share